ประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 

:: ACTIVITY
::

GO to page 2
 

กำหนดการประชุม “คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันภูมิภาค ประจำปี 2551: ครั้งที่ 2 ภูมิภาคเหนือ”
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2551 ณ โรงแรมดิ เอ็มเพรส  จ.เชียงใหม่ ...(อ่านต่อ)

 
การประชุม “คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันภูมิภาคประจำปี 2551:ครั้งที่ 1  ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2551 ณ   อาคารขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ...(อ่านต่อ)
 

PUBLIC SEMINAR
Presentation of ISAAA Brief 37:Progress and Golbal Status of Commercialized Biotech/GM Crop in 2007
by
Dr.clive James Founder & chairman of ISAAA ...(more)

DOWNLOAD PRESENTATION : ENG | THAI

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องไอยรา โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
...(อ่านต่อ)

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องวิมาน 1 โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม...(อ่านต่อ)

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม วันที่ 17-18 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
...(อ่านต่อ)

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม วันที่ 27-28 กันยายน 2550 ณ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
...(อ่านต่อ)

 
การประชุมระดมความคิดเรื่อง“แผนที่นำทางการให้การศึกษาสาธารณะและการสื่อสารเรื่องพันธุวิศวกรรม”วันที่ 2 สิงหาคม 2550 ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ ...(อ่านต่อ)
 
การประชุมระดมความคิด เรื่อง " แผนปฏิบัติการเพื่อการวิจัยพันธุวิศวกรรมพืช" วันที่ 21 มิถุนายน 2550
ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค  กรุงเทพฯ
...(อ่านต่อ)
 
การประชุม “คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน สัญจร ภูมิภาคเหนือ”
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2550  เวลา 08:30 – 16:00 น.
ณ ห้องนพเก้า โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
...(อ่านต่อ)
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548

National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
113 Thailand Science Park, Phahonyothin Road , Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120 THAILAND
Tel: (66-2) 564 6700, Fax : (66-2) 564 6701-5
Copyright © 2007 BIOTEC, NSTDA . All rights reserved.
Privacy Policy BIOTEC