ค้นหาชื่อผู้สมัครเข้าฝึกงานรอบปัจจุบัน

ชื่อ/นามสกุล:

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ


ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ห้องปฏิบัติการ/ระยะเวลาฝึกงาน สถานะ
หมดรอบปัจจุบัน
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2550 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในแต่ละศูนย์ ดังนี้
  โทร 02-5647000 ต่อ 71101 , 71135 (คุณปาริชาต คุณกวิสรา : internship@nstda.or.th)