ตอนที่ 1 ฉายแววเป็นนักธรรมชาติวิทยา พิมพ์

ฉายแววเป็นนักธรรมชาติวิทยา

เด็กชายชาร์ลส์ ดาร์วิน อายุ 7 ปี ในปี 1816