RocketTheme Joomla Templates
PDFPrintE-mail


ชุดคนรักวิชาการ
ดูภาพขยาย


ชุดคนรักวิชาการ

ราคา: ฿960.00
฿700.00
ท่านประหยัดได้: ฿260.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ชุดนี้ประกอบด้วย หนังสือ 4 เล่ม คือ

1. การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงการกำเนิดป่าชุมชน ลักษณะการทำงานป่าชุมชนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านชีววิทยาและความรู้ทางสังคมศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน  รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการ การติดตามประเมินผล และการสร้างพันธมิตรเพื่อรักษาไว้ซึ่งป่าชุมชน เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ราคา 250.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click เพื่อดูรายละเอียดสินค้า


2. เขานัน-ป่าเมฆ ธรรมชาติธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน
รวบรวมผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ (area-based) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน โดยได้หยิบยก "ป่าเมฆ" (Cloud forest) ที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน มาเป็นประเด็นเผยแพร่สู่สาธารณชน จะได้เรียนรู้จักระบบนิเวศป่าเมฆที่มีความโดดเด่นทั้งสังคมพืชและสังคมสัตว์ และสัมผัสกับความสวยงามของสิ่งมีชีวิตเกือบ 200 ชนิด                
ราคา 330.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click เพื่อดูรายละเอียดสินค้า


3. ลมหายใจหมู่เกาะทะเลใต้
จากการสนับสนุนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นครั้งแรกของโครงการ BRT ที่หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จึงได้รวบรวมเรื่องราวทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายและสวยงามจำนวนกว่า 150 ชนิด ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งลมหายใจของหมู่เกาะทะเลใต้ มาเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  
ราคา 330.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click เพื่อดูรายละเอียดสินค้า

4. ธรรมชาติกับวัฒนธรรม และสังคมไทยในกระแสโลกภิวัฒน์
ผู้เขียนโดย ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ ได้ย่อเนื้อหาของหนังสือ  "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย" ที่เคยตีพิมพ์ไปเมื่อปี 2548 ให้กระชับ อ่านง่าย และตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ราคา 50.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click
เพื่อดูรายละเอียดสินค้า


สุดยอดช๊อดเด็ด
VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

หมวดหมู่หนังสือ


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด

สินค้าแนะนำ

Vascular Flora of Ko Hong Hill, Songkla Province, Thailand
Vascular Flora of Ko Hong Hill, Songkla Province, Thailand
฿400.00
฿300.00
ท่านประหยัดได้: ฿100.00

ธรรมชาติกับวัฒนธรรม และสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
ธรรมชาติกับวัฒนธรรม และสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
฿130.00
฿50.00
ท่านประหยัดได้: ฿80.00

List of weed reported in Thailand
List of weed reported in Thailand
฿100.00

BRT Magazine ฉบับที่ 22
BRT Magazine ฉบับที่ 22
฿60.00

BRT Magazine ฉบับที่ 27
BRT Magazine ฉบับที่ 27
฿60.00

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์