RocketTheme Joomla Templates
PDFPrintE-mail


ชุดคนรักวิชาการ
ดูภาพขยาย


ชุดคนรักวิชาการ

ราคา: ฿960.00
฿700.00
ท่านประหยัดได้: ฿260.00

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ชุดนี้ประกอบด้วย หนังสือ 4 เล่ม คือ

1. การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงการกำเนิดป่าชุมชน ลักษณะการทำงานป่าชุมชนที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านชีววิทยาและความรู้ทางสังคมศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน  รวมถึงการจัดทำแผนการจัดการ การติดตามประเมินผล และการสร้างพันธมิตรเพื่อรักษาไว้ซึ่งป่าชุมชน เป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
ราคา 250.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click เพื่อดูรายละเอียดสินค้า


2. เขานัน-ป่าเมฆ ธรรมชาติธรรมชาติกับภาวะโลกร้อน
รวบรวมผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ (area-based) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขานัน โดยได้หยิบยก "ป่าเมฆ" (Cloud forest) ที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน มาเป็นประเด็นเผยแพร่สู่สาธารณชน จะได้เรียนรู้จักระบบนิเวศป่าเมฆที่มีความโดดเด่นทั้งสังคมพืชและสังคมสัตว์ และสัมผัสกับความสวยงามของสิ่งมีชีวิตเกือบ 200 ชนิด                
ราคา 330.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click เพื่อดูรายละเอียดสินค้า


3. ลมหายใจหมู่เกาะทะเลใต้
จากการสนับสนุนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลเป็นครั้งแรกของโครงการ BRT ที่หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จึงได้รวบรวมเรื่องราวทรัพยากรทางทะเลที่หลากหลายและสวยงามจำนวนกว่า 150 ชนิด ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งลมหายใจของหมู่เกาะทะเลใต้ มาเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ  
ราคา 330.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click เพื่อดูรายละเอียดสินค้า

4. ธรรมชาติกับวัฒนธรรม และสังคมไทยในกระแสโลกภิวัฒน์
ผู้เขียนโดย ศ.วิสุทธิ์ ใบไม้ ได้ย่อเนื้อหาของหนังสือ  "ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และสังคมไทย" ที่เคยตีพิมพ์ไปเมื่อปี 2548 ให้กระชับ อ่านง่าย และตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ราคา 50.00 บาท (รวมค่าจัดส่ง)
click
เพื่อดูรายละเอียดสินค้า


สุดยอดช๊อดเด็ด
VirtueMart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

หมวดหมู่หนังสือ


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด

สินค้าแนะนำ

List of weed reported in Thailand
List of weed reported in Thailand
฿100.00

นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน
นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพและสิทธิชุมชน
฿300.00
฿250.00
ท่านประหยัดได้: ฿50.00

Reports on chromosome Numbers of Plants in Thailand
Reports on chromosome Numbers of Plants in Thailand
฿80.00

การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า
การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า
฿250.00

วิจัยกิ้งกือ...เรื่องไม่ยาก
วิจัยกิ้งกือ...เรื่องไม่ยาก
฿150.00
฿120.00
ท่านประหยัดได้: ฿30.00

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

เรามี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์