"ผีเสื้อน้อย" กล้วยไม้หายากแห่งผืนป่าทองผาภูมิ พิมพ์

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ที่พบกล้วยไม้ "ผีเสื้อน้อย" ในประเทศไทย
    
  
       "ผีเสื้อน้อย"  
จัดเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่หายากอีกชนิดหนึ่งในสภาพธรรมชาติ  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phalaenopsis parishii   กล้วยไม้ชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์ในแถบสิกขิม อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ และพม่า  ส่วนในประเทศไทยมีรายงานว่าพบทางภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ   

ผีเสื้อน้อย (Phalaenopsis parishii)

           ผีเสื้อน้อยเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดกลาง   ต้นสั้นมีรากจำนวนมากและใหญ่  เกาะแนบตามเปลือกไม้   ใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างอวบน้ำและอ่อน กลีบดอกมีสีขาว  กลีบปาก  ช่วงบนสีเหลืองมีจุดสีแดง ช่วงล่างสีม่วงเข้ม  จะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  สวยงามสะดุดตามาก

           การค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้ในผืนป่าทองผาภูมิเป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์ที่ได้เข้าไปสำรวจพรรณไม้ดอกในบริเวณพุปูราชินี ต. ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ BRT  ซึ่งการค้นพบครั้งนี้เป็นการเพิ่มรายงานการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ชนิดนี้ขึ้นอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผู้ที่สนใจจะยลโฉมกล้วยไม้ชนิดนี้เชิญได้ที่ผืนป่าทองผาภูมิ ณ พุปูราชินี ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาเพราะกล้วยไม้ชนิดนี้มักมีจำนวนน้อยมากในสภาพธรรมชาติ


 


ข้อมูลและรูปประกอบ:  ปริญญนุช  ดรุมาศ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย